Az elnyert támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése érdekében az NKFI Hivatal új kommunikációs követelmény- és szempontrendszert határoz meg.

NKFI Alap: Tájékoztatási és nyilvánossági szempontrendszer – arculati kézikönyv

 

NKFI Alap: Tájékoztatási és nyilvánossági szempontrendszer – arculati kézikönyv


Az NKFI Hivatal a közfinanszírozású támogatásból megvalósuló kutatási, fejlesztési és innovációs programok és projektek eredményeit a rendszeres és folyamatos szakmai értékelésen túl a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé és megismerhetővé, az eredmények társadalmi hasznát érthetővé kívánja tenni. Az elnyert támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése érdekében az NKFI Hivatal új kommunikációs követelmény- és szempontrendszert határoz meg.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap versenypályázati portfóliója a felfedező kutatások, a célzott fejlesztések és az innovatív vállalkozások eredményelvű ösztönzését szolgálja.  A Hivatal ösztönözni kívánja a kutatói, fejlesztői, vállalkozói közösség tagjait, hogy támogatott programjukkal kapcsolatban rendszeresen szemléletes és közérthető áttekintést adjanak arról, hogyan haladnak a nyertes kutatói, fejlesztői, vállalkozói és inkubátor csoportok projektjeikkel, hogyan teljesítik a vállalt célokat, milyen sikereket érnek el a támogatás segítségével, vagy milyen tanulságok vonhatók le esetleges kudarcaikból. Az NKFI Alapból megvalósuló eredmények közérthető bemutatása is versenyképességi próba: a társadalom számára ebből derül ki, milyen teljesítményre képesek a hazai kutatók, fejlesztők, vállalkozók, tudnak-e szólni azokhoz, akik fenntartják, és készek használni az eredményeiket. Az eredmény-beszámolók kiemelt célja továbbá, hogy tájékoztassanak a kutatási, fejlesztési és innovációs programok értékéről, társadalmi jelentőségéről. A közvélemény a projektek megvalósulását kísérő nyilvános események, közlemények révén győződhet meg arról, hogy a legkiválóbb programokra érdemes és szükséges erőforrásokat biztosítani és jövőképet építeni. 

A sikeres projektekről az NKFI Hivatal is beszámol: előadásokban, a nemzetközi kapcsolatépítés során, valamint honlapján, többek között az eredményes és ígéretes projekteket bemutató rovatokban. A projekt indításáról és zárásáról, főbb eredményeiről szóló híreket javasolt ezért elektronikus formában az NKFI Hivatal Kommunikációs Osztályának is továbbítani.

Az NKFI Hivatal az NKFI Alap támogatását elnyert kutatási, fejlesztési vagy innovációs projektjük kommunikációjában a kedvezményezettek együttműködésére számítva állította össze a Tájékoztatási és nyilvánossági szempontrendszert és az ahhoz kapcsolódó arculati kézikönyvet, valamint az abban meghatározott, letölthető és részben szerkeszthető grafikai elemeket és sablonokat.

Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek PDF (269 KB)
NKFI Alap - arculati kézikönyv PDF (1 759 KB)

Letölthető sablonok ZIP (2 290 KB)
Letölthető grafikai elemek ZIP (19 120 KB)

  • A fenti dokumentumokban meghatározott kötelezettségek a közzétételüket követően benyújtott projektek esetében kötelező érvényűek, a már megkezdett projektek esetében a közzétételt követően megvalósuló kommunikációs tevékenység során, valamint azon webes felületek esetében alkalmazandóak, amelyek aktualizálása a projekt megvalósítása során folyamatos.
  • Amennyiben a projektnek a kommunikációs tevékenység szervezésével megbízott felelőse van, az NKFI Hivatal kéri a kommunikációs felelős nevét, elérhetőségét a Hivatal Kommunikációs Osztályának (VuXyv2kOa29tbXVuaWthY2lvQG5rZmloLmdvdi5odQ==) címére tájékoztatásul megküldeni. Ugyanezen a címen kérhetnek tanácsot, javaslatot a projektgazdák a közzétételi kötelezettségekkel kapcsolatban.
  • Az „NKFI Alapból megvalósuló program” (angolul: "Program financed by NRDI Fund”) megjelölésű infoblokkot és arculati elemeket azon kedvezményezettek használják, akik az NKFI Alapból támogatott program több alprogramjának megvalósítását vállalják: a támogatott programmal összefüggésben a jelen tájékoztatási kötelezettségeket a kedvezményezettnek egyebekben az alprogramokhoz tartozó projektenként, a projektekre vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie.
  • A meghirdetett pályázati felhívásokat és a már megvalósuló projekteket érintő kérdésekkel kapcsolatban az NKFI Hivatal Ügyfélszolgálata (FibqUXhLwFOT4xjT4bmtmaWhpdmF0YWxAbmtmaWguZ292Lmh1) áll a pályázók és a támogatott projektek szakértőinek rendelkezésére.